مشخصات اصلی ترمووود ها نسبت به سایر چوب ها

1-کمترین میزان رطوبت در این نوع چوب که باعث مقاومت آن می شود
2-بهبود و افزایش مقاومت چوب در برابر پوسیدگی
3-مقاومت بالای این چوب در برابر باران و آفتاب و شرایط مختلف آب وهوایی
4- به دلیل نبود صمغ و مواد مورد علاقه حشرات در چوب ،ترمو وود در مقابل حشرات کاملا مقاوم است.
5-مقاوم شدن چوب در برابر خمیدگی و به اصلاح تاب بر داشتن آن
6-با توجه به اینکه این چوب کمترین رطوبت را دارد به همین جهت کمتریت انبساط و انقباض را نیز دارد.
7-چوبی که توسط این تکنولوژ ی بدست می آید عمر طولانی خواهد داشت
8- به دلیل کاهش شدید رطوبت و صمغ،چوب سبک تر شده و نصب آن راحت تر و فشار وزن آن بر سطح زیرین کمتر ا ست
9- به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی ،این چوب دوستدارمحیط زیست (  Enviroment friendly)است
10- با توجه به اینکه رنگ چوب در این روش تیره تر می شود، زیباتر و شکیلتر می شود


جالب است بدانیم صرفه نظر از گونه های مختلف درختان که ترمووود های مختلفی بدست می دهد به طور کلی دو نوع  ترمووود وجود دارد.

معمولا برای  نماهای خارجی ساختمان  بنا براستانداردهای بین المللی گزینه مناسب ، ترمو D می باشد.